فرازهایی از علم الارواح و معاد46 | بلاگ

فرازهایی از علم الارواح و معاد46

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

فرازهایی از علم الارواح و معاد

تهیه، تدوین، تنظیم:

دکتر جهاندار مهر افشا

فصل اول

اصالت روح

قسمت چهل و  نهم

چند پیام از ارواح مجرم و خطاکار!

اکنون باید گفت صرفنظر از اینکه در اینجا مطالبی از قول دانشمندان روانپژوه به اطلاع خوانندگان می رسد، ولی حقیقتاً بعضی از مطالب هم بسیار شنیدنی و قابل بررسی می باشد بخصوص آنکه اگر به حقیقت نزدیک باشد.

اینک در اینجا چند پیام از ارواح خطاکار که در کتاب «انسان روح است نه جسد» آمده است متذکر می شویم و اعتقاد بر این امر را به خواننده واگذار می کنیم.

پیامهائی که از ارواح شریر القاء شده، حاکی از آنست که: ارواح مجرم و خودخواه و بیرحم به مجرد اینکه روحشان از جسد مادی خارج می گردد، دچار یک شک و تردید عمیقی درباره وضع فعلی و آینده خودشان می شوند، آن ارواح به اطراف خود نگاه می کنند کسی را پیدا نمی نمایند تا شقاوت خود را بسر او خالی نمایند، یأس شدیدی بر آنها مستولی شده در یک سکوت خفه کننده و عمیقی در نفس خود فرو می روند.

این ارواح نمی توانند محل اقامت ارواح پاک و منزه را ببینند، فقط متوجه اطراف خود هستند و هنگامی که با ارواح ضعیف یا روحی که عذاب می بیند برخورد می کنند به آنها حمله ور می شوند!

آنان همه خطاهای گذشته خود را بیاد می آورند و همان تجسم خطاهای آنان است که در آن عالم هم آنان را به حرکت شرارت آمیز بدون اراده وادار می کند.

ارواح شریر، مدتهای متوالی خود را در همان حالت پریشانی و سرگردانی احساس می کنند و بعد ظلمتی تمام وجود و اطراف آنها را فرا گرفته و در نتیجه دائره فعالیت آنها تنگ تر می شود و ضمیر آنها تا آن موقع که در حالت خاموشی و افسردگی بوده بیدار می شود و احساس ندامت و پشیمانی بر آنها دست می دهد درحالی که رنج و مشقات آنها را تحت فشار قرار داده احساس می کنند تمام وجودشان را ترس و وحشت فرا گرفته است.

یکی دیگر از ارواح شریر می گوید: من بزودی داستان آن خبرهائی را که هنگام مرگ و بلافاصله بعد از آن دیدم برای شما خواهم گفت: روح من با جسد مادیم بوسیله روابط مادی کاملاً مربوط بود و با رنج و مشقت زیادی از آن جسد نجات یافتم که برایم منبع سعادت بود، من چون جوان بودم هنگام مرگ بقدری نیروی بدنم زیاد بود که تصور نمی کردم به این زودی بمیرم، این بود که هنگام مرگ خود را مرده نمی دانستم در جستجوی جسدم بر آمدم، ناگهان یک حالت غفلت و بیهوشی به من غلبه کرد، وقتی بهوش آمدم ناگهان خود را در تاریکی بسیار عمیقی فرو رفته دیدم و احساس این حالت صدمه زیادی بر من وارد کرد.

از این رنج بالاتر این بود که ناگهان تمام خطاها و گناهانی که مرتکب شده بودم در نظرم مجسم شد، چون یک روشنائی حقیقی به من تابید دیدم بیرحمانه عمق روح مرا به من نشان داد، دیدم کاملاً برهنه هستم. از این کارم احساس شرمندگی و خجالت شدید نمودم، سعی می کردم از این وضع فرار کنم و خود را مشغول چیزهائی کنم که اطرافم بود. در این حال گویا ارواحی در تاریکی از کنارم می گذشتند که بسیار ناراحت بودند و در یک حالت یأس شدید فرو رفته بودند.

بطور کلی انفعالات ناشناخته ویا شناخته همه وجودم را احاطه کرده بود و یک نیروی قوی که من نمی توانستم در مقابل آن مقاومت کنم مرا وادار می کرد که از همه این رنجها و وحشتها فرار کنم و امیدم کاملاً از همه چیز قطع شده بود.

روح مجرم و خطاکار دیگری می گوید: من زمان زیادی نیست که از جسد مادیم جدا شده ام، رنج شدیدی که اکنون من دچار آن هستم قابل مقایسه با شدیدترین رنج بدنی نیست، پس برایم دعا کنید تا خداوند مرا ببخشد، من از این رنج به او پناه می برم.

و همین روح در پیام دیگری می گوید: من بسختی می توانم با شما سخن بگویم. من بسیار رنج می برم، شما با من دعا کنید که خداوند عذاب مرا تخفیف دهد. بر سر قبرم بروید و در آنجا برایم طلب مغفرت کنید، چون احتمال می دهم که این عمل شما برایم مفیدتر باشد.

بیان ندامت آمیز روح دیگری چنین است که می گوید: ای برادران؛ من در دنیا فقط برای خودم زندگی می کردم، برای همین است که حالا کفاره آنها را می دهم و رنج می برم، پس خداوند بشما نعمت داده که رنجهای مرا می شنوید.

ای دوستان براه راست بروید، راه ایمان به خدا و خدمت به دیگران و محبت به مردم، و برای من هم دعا کنید زیرا من آن نعمت های خداوند را در جای بد مصرف کردم که در اینجا گرفتار این همه رنج و  عذاب شدم.

یک روح شریر در پیام خود چنین توصیه می کند: اگر می خواهید همانند من در رنج و مشقت نباشید، قلباً متواضع باشید، با اراده خدا تسلیم شوید، در مصیبتها صبور باشید، به مستمندان محبت و کمک کنید، بر ضعیفان دستگیری نمائید و در غمهای دیگران شریک باشد.

پیام ارواح در خداشناسی!

Image result for ‫اشباح‬‎

قطع نظر از گفتار انبیاء و فلاسفه و دانشمندان درباره شناخت خداوند و ایمان به او، بنا به گفته روانپژوهان مشهور: ارواح هم هنگام ارتباط در جلسات روحی درباره ی نیروی وجودی عظیم که همه تار و پود مختلف حیات و جاودانگی آنها به وجود او بسته است، سخن گفته اند، و پیامهای ارواح چنان واضح و روشن است که مراتب شک و انکار یارای مقاومت در برابر آن گفته ها ندارد.

با آنکه خدایتعالی را نمی توان دید و او در تمام عالم هستی با چشم دل نمایان است و مکانی ندارد، ولی ارواح می خواهند با تعالیم خود دلهای ما انسانها را نخستین مکان برای خداوند معرفی کنند.

در پیامی از ارواح آمده است: خداوند بوسیله علم و قدرت و اراده،حکمت و حیاتش در همه چیز ظاهر است، منتها ظهور خداوند در انسان بیشتراز ظهور او در سایر موجودات است.

ای زنده ها بدانید: که تجلی وجود خداوند است که همه موجودات جهان هستی را ظاهر ساخته و روح شما انسانها شراره ای از روح خداوند می باشد!

یکی دیگر از ارواح در پیامی که فرستاده است می گوید: در جهان هستی هیچ حقیقتی روشن تر از این سخن پیدا نمی شود که بگوئیم: هر جا که محبت هست عنایت و رحمت خداوندی هم هست، اگر من فقط عهده دار انجام یک رسالت باشم از میان همه رسالتها فقط رسالت محبت را انتخاب می کنم. ای انسانها بیدار شوید و با آفریدگار خود محبت ورزید و او را بشناسید و بدانید که در وجود شما نیروئی هست که شما را به مملکت آسمانها می رساند.

این روح (که پیرو دین مسیح بوده) در پیام خود می گوید: سخنان مسیح را بیادآورید که گفت: خداوند فرموده: من همیشه با شما هستم و شما براه خدا بروید. (قرآن مجید هم این معنا را تصریح کرده و می فرماید: و هو معکم این ما کنتم.) (حدید/ 4).

و باز هم آن روح از قول مسیح می گوید: قدرت عظیم خداوندی از شما حمایت می کند چون او اکنون هم با شماست و بر شما است که از او استقبال کنید.

این روح در پیام خود اضافه می کند: اگر شما بخواهید به معرفت واقعی خداوند برسید پس جمال او را در همه آن موجوداتی که در اطراف شما هست، مشاهده کنید و خداوند را با صفت پاک و کمال توصیف کنید.

روح دیگری در پیام خود می گوید: انسان به هر طرف که نگاه می کند در جستجوی خداوند است در حالی که فراموش کرده که خداوند در دل اوست، چه خوب بود شما مردم زنده محبت خداوند را به همان نحو می دید که ما ارواح می بینیم آنوقت می فهمیدید که خدا حتی بر آنها که نافرمانی او می کنند نعمت خود را باز نمی دارد.

یکی از ارواح در جمع علمای روحی اظهار داشت: ما ارواح بسیار مایلیم که حقایق بسیط روحی را که همیشه اساس جاودانه عدل، خیر و کمال هستند برای انسانها بیان کنیم. هدف ما ارشاد کردن انسانهائی است که راه حقیقی خویش را گم کرده اند و نمی دانند که خدا را کجا پیدا کنند در حالیکه او در قلب آنهاست.

ما ارواح می خواهیم معرفت راستین خدا را به انسانها بیاموزیم و به آنها بگوئیم بزودی دلهای شما بیدار خواهد شد و در اثر ارتباط با ما ارواح راه اصلی خویش را پیدا خواهید کرد.

همه نیروهای جهان ما (جهان ارواح) برای مساعدت بشما تجهیز شده و اصلاً جهان ما با جهان شما بهم پیوسته است و حجابی در میان نیست!

و این بود چند پیام مختصر از ارواح درباره ی خداشناسی در حالی که پیامهائی که از ارواح تا کنون در این مورد رسیده کتابهای بزرگی را در بر می گیرد، و از همین جهت است که علم جدید روحی که بقای روح و شخصیت پس از مرگ را تأیید کرده است و پرده از روی بسیاری از حقایق برداشته، ایمان ما را به شناخت خداوند و گرداننده جهان هستی ثابت و پا بر جا کرده و در اثر این تلاش و کوشش است که علم روحی ما را وادار به خودشناسی کرده تا از این طریق خدای خود را بشناسیم.

ادامه دارد....

 

گزارش های مستند از سراسر جهان در رابطه با پیام و خواسته های ارواح

تهیه، تدوین و تنظیم:

دکتر جهاندار مهر افشا

قسمت  شانزدهم

دائره المعارف های جاندار

روانشناسان معلوم کرده اند که خاطرات ناخودآگاه ما بسیار گسترده تر از خاطرات خود آگاه ماست. مقداری از این خاطرات را از طریق هیپنوتیزم می توان بیرون کشید. بعضی از روانشناسان می گویند ما، هر آنچه را می بینیم یا حس می کنیم- حتی کوچکترین جزئیات را- به دقت در حافظه ی خود ثبت می کنیم. برای مثال می توان تمام صفحات کتابی را سرسری ورق زد و جمله ای از هر یک را خواند اما تمام مطالب، کلمات و عکسهای آن صفحه عکسبرداری می شود و در ذهن ما می ماند، سالها بعد از طریق هیپنوتیزم ممکن است تمام مطالب آن صفحه حتی نقطه گذاریها را نیز به یاد آوریم. وجود این خاطرات مخفی حیرت انگیز است اما وجود آن بی تردید به اثبات رسیده است. هر روزه ما زیر رگباری از اطلاعات روزنامه، تلویزیون، رادیو و کتابها و مجلات قرار داریم، اگر براستی همه ی آنها در ذهن ما ثبت می شود. اطلاعات ثبت شده در ذهن بسیار بیشتر از هر دائره المعارفی است.

بنابراین بعضی از مطالب که به یاد آورده می شود. شاید از گنجینه ی اطلاعات قبلی ما بیرون آمده و نه بر اثر تناسخ یا زندگی قبلی.

قدرت افسانه پردازی و خیالبافی قریحه ای است که در اکثر انسانها- شاید همه ی آنها- به ودیعه نهاده شده است. این قریحه قابلیت خلق آثاری در زمینه ی موسیقی، ادبیات و هنر را به ما می دهد که در حالت معمولی ا آگاهی ما بر نمی آید. بنابراین ممکن است شخص به شیوه ی قد ما موسیقی بنویسد یا نقاشی کند. این قریحه، قدرت فرو رفتن ناآگاه در قالب انسانهای دیگر  را نیز ممکن است به ما بدهد. ترکیب خاطرات پنهان شده و این قدرت افسانه سازی شاید بتواند توضیحی باشد برای پدیده ای از زندگیهای گذشته در حالات معمول و گاه در جلسات هیپنوتیزم آشکار می شود.

از طرفی عده ای اعتقاد دارند که گاه می توان به دانشی ماوراء قدرت فکر و قدرت حواس معمولی دست یافت  که اصطلاحاً درک ما فوق احساس یا Esp (Extra Sensory Perception) خوانده می شود. این نوع دستیابی به اطلاعات وسیع و غیر عادی از زمان های بسیار قدیم شناخته شده و گاه کسانی که صاحب این قدرت می شدند از پیروان شیطان به حساب می آمدند.

بعضی از متخصصین روان اعتقاد دارند که می توان با استفاده از E.S.P به منبع نهایی دانشها دست یافت. این منبع نهایی در سانسکریت آکاشا یا ماده ی اصلی کائنات معنا می دهد. متخصص برجسته و درمانگر روحی ادگار کایس می گفت: این اطلاعات- اعم از اندیشه، کار ثبت شده یا انجام شده، درون کائنات ضبط گردیده است. شخص گاه در حین جلسات هیپنوتیزم می تواند به این منبع بی پایان دست یابد و زندگیهای گوناگونی را بخاطر بیاورد بی آنکه آنها را براستی زندگی کرده باشد.

ادامه دارد....

 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت: 11:28