فرازهایی از علم الارواح و معاد

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  فرازهایی از علم الارواح و معاد

  تهیه، تدوین، تنظیم:

  دکتر جهاندار مهر افشا

  فصل اول

  اصالت روح

  قسمت  چهل و پنجم

  خصوصیت بعضی از مدیومهای دیگر!

  Image result for ‫اولین آزمایش روانپژوهی در ارتباط با ارواح‬‎

  در اینکه بعضی از مدیومها در رشته خاصی تخصص دارند مطالبی گذشت، اما تا کنون طبق بررسی هائی که از طرف روانپژوهان صاحب نظر بعمل آمده است مدیومهای قدرتمند و بزرگی را معرفی کرده اند که در علم جدید روحی خدمات ارزنده ای انجام داده اند، البته بعضی از آنها دارای چند تخصص بوده و بعضی دیگر تنها در یک رشته کار کرده اند، همچنان آنان که صاحب جلاء بصری و مکاشفه بوده آنان را مدیومهای ظواهر عقلی گفته اند که باز بعضی از آنها از مدیومهای دانشمند در کتابت القائی بوده اند، و همچنین دیگر که از آنها که اشباح را به خوبی می دیدند و از طرف ارواح به آنان مطالبی تلقین می گردیده و ارواحی خاص مرتب به آنان در تماس بوده مطالبی به ذهن آنها می افکندند.

  مدیومهائی که بوسیله بیهوشی خود مطالبی از ارواح دریافت می کنند بسیار دقیق و با استعداد بوده، همچنان که یکی از آنها پیامهائی از ارواح دریافت داشته و مورد تأیید دانشمندان روانپژوه قرار گرفته است، از جمله اینکه می گوید ارواح می توانند خاطرات زندگی زمینی خویش را بیاد آورند و شخصیت دنیائی آنها با ایشان همراه است و همچنین ارواح از آنچه که در روی زمین اتفاق می افتد آگاهند و باز هم توانائی دارند از بعضی حوادث آینده روی زمین قبلاً خبر دهند و نیز ارواح دوام حیات «جسد اثیری» را تأیید می کنند.

  بعضی دیگر از مدیومهای سرشناس که در کتابت القائی و بیهوشی بسیار کار کرده اند برخی از معماها را بوسیله ارواح کشف کرده اند، از جمله دستوراتی برای معالجه کنندگان روحی و معمای هاله اثیری که آنرا شعله حیات انسانها می گویند وتوضیحات گسترده ای در این باره داده اند که شرح آن در اینجا بطول حیات است و در اطراف شکل خارجی انسان زنده می باشد که حالات روحی و اخلاقی را نشان می دهد.

  و نیز تخصص دیگر بعضی از مدیومهای سرشناس که در کتابت القائی و بیهوشی بسیار کار کرده اند برخی از معماها را بوسیله روح کشف کرده اند، از جمله دستوراتی برای معالجه کنندگان روحی و معماهای هاله اثیری که آنرا شعله حیات انسانها می گویند وتوضیحات گسترده ای در این باره داده اند که شرح آن در اینجا بطول می انجامد و قبلاً اشاره شد که این هاله اثیری آدمی حامل شعله حیات است و در اطراف شکل خارجی انسان زنده می باشد که حالات روحی و اخلاقی را نشان می دهد.

  و نیز تخصص دیگر بعضی از مدیومها در ظواهر فیزیکی می باشد که در جلسات ارتباط روحی آنان: ضربات حرکت دادن اجسام، روشنیهای روحی، صوت های مباشر «مستقیم» تجسدات اعضای بدن ارواح و غیره اغلب مشاهده گردیده است، حتی گاهی در حضور روانپژوهان دیده شده بدون استفاده ازوسیله مادی انسانها را در فضا در حد مشخصی بلند کرده اند واشیائی از قبیل گلها و شکوفه ها و چیزهای دیگر در جلسات حاضر کرده اند.

  ادامه دارد.....

  اولین آزمایش روانپژوهی در ارتباط با ارواح

  با آنکه امروزه وسائل بسیاری برای ارتباط با ارواح بکار رفته ولی پدیده میزهای گردان را می توان مبداء پیدایش روانپژوهی آزمایشی بشمار آورد، البته منظور از بوجود آمدن این پدیده در دوران اخیر است، والا تحقیقات روحی و تظاهرات آن همیشه در دورترین اعصار هم بوقوع پیوسته است، همچنان که این پدیده از اوایل قرن نوزدهم در بسیاری از ممالک جهان بیشتر مورد توجه قرار داشته وتا کنون در بررسی هائی که بعمل آمده در دانشکده های مهمی که بعنوان روان پژوهی تأسیس کرده اند ادامه دارد.

  البته نتایجی که در ارتباط بوسیله میز گردان گرفته می شود چندان دقیق و مطلوب نبوده که با این وسیله به ارواح گرفته می شود و سوال و جوابهائی که مطرح می گردد معلوم نیست تا چه حد مورد نظر محققین و پیشوایان مذهب مختلفه جهان باشد، چون تا کنون آن همه کتب که در این مورد نوشته شده و داستانهائی که در ارتباط با ارواح در آنها ذکر شده نمی توان بیشتر از آنها رامورد پذیرش قرار داد از آن جهت که بعضی مطالب مندرجه در مسیر خرافه و بعضی در مرتبه انحراف و لاطائلات است بخصوص که در خلال آن مطالب، با هیاهو و جنجال مسئله عود ارواح را تأیید کرده اند که آن از نظر اسلام کاملاً مردود است.

  درباره ی بوجود آمدن پدیده میزگردان چنین گفته اند که چند نفر مدیوم یعنی افرادی که واجد استعداد مخصوص بوده اند در جلسه آزمایشی حضور پیدا کرده و دستهای خود را روی میز قرار داده که در اثر خاصیت مدیومی بلافاصله میز را به جنبش و حرکت در آورده اند.

  گاهی در آن آزمایش پایه میز بالا گرفته و گاهی سرنگون شده و گاهی صفحه به چرخش در آمده و گاهی در اثر استعداد فوق العاده مدیومها پایه های میز بکلی از زمین جدا شده و میز بدون هیچگونه نقطه اتکاء درهوا معلق مانده است.

  البته در این آزمایشها وسائل مختلفی بوسیله مدیومها برای ارتباط با ارواح ترتیب داده شده، اغلب بوسیله یک صفحه کاغذ که حروف الفبا روی آن نوشته شده ونعلبکین در روی میز گذاشته شده و گاهی بوسیله زنبیل و زمانی تنها بوسیله سوال کردن و جواب گرفتن از طریق مثبت ومنفی که اگر جواب مثبت باشد پایه های میز بالا رود واگر منفی باشد میز حرکت نکند و طرق دیگری که معمول شده است.

  این آزمایشها در حضور چند نفر انجام می پذیرد که در اطراف میز حلقه زده و دستهای خود را روی میز گذاشته در حالیکه با هم جاذبه سیال داشته باشند و سپس با حوصله کافی منتظر می شوند تا بلکه یکی از ارواح جواب سوال های آنان را بدهد وبا دستشان چیزی بنویسد و آن روح خودش را معرفی نماید.

  البته باید تماس گیرنده تمرکز افکار خود را متوجه امر ارتباط کرده و در خویشتن فرو رود وازهر گونه تشتت افکاری دوری گزیند، و در این مورد باید گفت: تنها شرطی که برای مدیومها مراعاتش قطعاً ضرورت دارد، رعایت سکوت مطلق و در خویشتن فرو رفتن است، در مواقعی که ایجاد اثر بزودی مسیر نشود باید صبر و شکیبائی را کاملاً رعایت دارند، آنوقت است که بوسائل گوناگون از قبیل ضربه زدن پایه های میز به زمین و علامات یا کتابهای مخصوص به شیوه ضربات الفبائی یا بوسیله مدیوم که صفحه در زیر دست او  بحرکت در آمده و حروفی بر کاغذ رسم می کند و سپس کلمات و عبارت تحریر می شود، و یا آنکه همانطور که در آزمایشهای اخیر مدیومها خود مستقیماً مداد را بدست گرفته و از آن پس دستشان تحت تأثیر فاعلیت روح بلا اراده حرکت می نماید و بدون فکر صاحب دست به سرعت چیز می نویسد.

  در هر حال اینگونه تماسها که مختصراً به آنها اشاره جزء سلسله وقایعی می باشد که روانپژوهان دخالت شعور نامرئی را در حدوث پدیده های روان پژوهی مدلل می دارند.

  این نکته را هم باید توجه داشت که در مسئله ارتباط با ارواح بوسیله میز گرد اخیراً گویا این مرحله اولیه پشت سر گذاشته شده و دیگر ارتباط با ارواح به این وسیله و با این تشریفات دردسردار انجام نمی شود و امروزه از طرف روانپژوهان نیرومند و مدیومهای قوی از طریق تولید صدا در تاریکی و طرق دیگر این رسالت انجام داده می شود و چه بسا بعداً بوسائل بهتری بتوانند ارتباط با ارواح را برقرار نمایند.

  ادامه دارد...

   

   

  گزارش های مستند از سراسر جهان در رابطه با پیام و خواسته های ارواح

  تهیه، تدوین و تنظیم:

  دکتر جهاندار مهر افشا

  قسمت دوازدهم

  شبحی بر فراز گریچ هیل

   

  گریچ هیل نزدیک سامرست در انگلستان امروزی جایگاه معبدی رومی بود.

  گفته می شود ارواح این محل را برای سکنای خود بر گزیده اند. بسیاری از مردم که در نیمه های شب از این منطقه گذشته اند، صدای گامهای سنگین و خنده های عجیب را شنیده اند وبعضیها نیز اشباح سیاه قیرگون را دیده اند.

  دهقانی که شبی از این منطقه می گذشت. شبحی را دیدکه بر روی زمین دراز کشیده؛ با نزدیک شدن او شبح به پا خاست ودهقان متوجه شد که شبح هیکلی غول آسا دارد. در همانحال صدای به هم خوردن استخوان را شنید.

  دهقان که به شدت ترسیده بود، به سوی خانه دوید. درهمان حال شبح به او نزدیک می شد. هنگامی که به خانه رسید خود را با شتاب بدرون انداخت و در را پشت سر بست. همان موقع همسرش از پنجره شبحی سیاه را دید که از خانه دور می شد و دیوانه وار می خندید.

  در واقعه ای دیگر مردی مجهز به چماق میخدار و فانوس در تاریکی شب از کنار تپه ها می گذشت تا به خانه دوستی بود که شبحی غول آسا از زمین برخاست و مقابل او قرار گرفت، مرد چماقش را بسوی شبح پرتاب کرد که از درون آن گذشت و سعی کرد بگریزد اما پایش به زمین میخکوب شده بود.مرد در حالیکه از ترس رو به مرگ بود به سختی توانست پایش را از زمین جدا کند و بگریزد. او تا سپیده ی صبح در بیشه های آن حوالی سرگردان بود و شبح به دنبال او می گشت. با روشن شدن هوا شبح دست از تعقیب او برداشت و او در حالیکه نیمه جان شده بود به دهکده خود بازگشت و ماجرا را برای دیگران تعریف کرد.

  ادامه دارد......

   

  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت: 14:55
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها