فرازهایی از علم الارواح و معاد29

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

فرازهایی از علم الارواح و معاد

تهیه، تدوین، تنظیم:

دکتر جهاندار مهر افشا

Image result for ‫علم ارواح‬‎

فصل اول

اصالت روح

قسمت  سی و یکم

نظر روانپژوهان غرب درباره خواب و رویا

از حقایقی که تا کنون درباره ی روح بدست آمده و شواهد و دلایل بسیاری بر آن آورده اند، چنان نمودار است که در انسان روحی وجود دارد که فکر می کند، اراده دارد، ممیز است و می بیند و می شنود و اوصاف بیشمار دیگری که در شئون آن ذکر شده است.

در این معانی چنان نمودار است که روشن بینی و نهان بینی از خواص عمده روح به شمار می رود، همچنان که اگر ما اراده کنیم بطور مثال فلان ساختمانی را که در آمریکا فرسنگها از چشم ما دور است و قبلاً آنرا دیده ایم بوسیله دید روح فوراً آنرا مشاهده کرده و تمام خصوصیات آن در چشم روح ظاهر می شود یا بر مثال دیگر فلان شخص که از نظر ما غائب است هر کجای از مناطق دنیا باشد می توانیم به خوبی آنرا در معرض دید روح قرار دهیم.

البته نه تنها این مسئله مورد دقت است که ما می بینیم بدون چشم و می شنویم بدون گوش، این رویت و استماع مدیون تکامل حواس بصری و سمعی نیست بلکه زائیده یک منشا دراکه روحی است.

و این همان مسئله ای است که ارتباط به رویاها داشته و در عالم خواب چه صحنه هائی از دیدنیها و شنیدنیها بوجود می آورد، و گاهی مشاهده شده است کسانی که در نیروی قدرتمندی از حواس سمعی و بصری هستند در عالم خواب صحنه های جالبی از خود نشان داده و بدون آنکه متوجه حرکات خود باشند از بستر برخاسته به انجام کارهائی که روزها به آن اشتغال دارند پرداخته اند، یعنی می نویسند، می خوانند، می بافند، می درند بدون آنکه با چشم و یا با گوش ظاهری خود ارتباط داشته باشند، همچنان که رویدادهای بسیاری در این مورد مشاهده شده و داستانهای بی شماری از اساتید معرفت الروح در این باره در کتابها آمده است که در اینجا مجالی برای ذکر آنها نیست.

این وسائل که برای شناسائی دنیای خارج در وجود آدمی نهفته شده است و آن عوالم مخصوصی که در مراتب روح قدرت نمائی دارد غیر از آن مسائلی است که ناآگاهان بر آن می اندیشند و غیر از آن وسائل معمولی است که علماء مادی از آن توصیف می کنند.

شاید اگر بخواهیم در مسئله روح دقت بیشتری داشته باشیم و برای درک حقایق بر آن نزدیکتر شویم، باید توجه خود را دقیقتر و با جدیت به امر خواب ورویا معطوف داریم و حداقل بدانیم دانشمندان بزرگ درباره ی روح و رویا چه گفته اند؟

استاد عبدالکریم بی آزار شیرازی در کتاب خود بنام «جهان دیگر» در رابطه به این معنا آورده است: دانشمندان روانشناس درباره ی رویا تحقیقاتی بعمل آورده و چنین نتیجه گرفته اند: که نفس انسانی بواسطه تجردش با عوالم فوق طبیعت سنخیت دارد و در موقع خواب که اشتغال به ادراکات حسی ندارد طبعاً به عالمی که با آن سنخیت دارد بر می گردد و بر طبق استعدادش حقایقی از آن عالم را مشاهده می کند.

گاهی علل و اسباب اشیاء را در عالم مثال بهمان صورت واقعی مشاهده می کند و در آنها دخل و تصرف می نماید، و این همان خوابهای صریحی است که غالباً اهل صدق و صفا می بینند.

و گاهی موجودات مثالی را بصورت هائی که به آنها مأنوس است درک می کنند، و در این مورد خوابهای بسیاری دیده شده که معبرین با فراست صدق تعبیر آنها را آشکار کرده اند.

آیا بایستی برای رویا و خواب اهمیت خاصی قائل شد؟ پاسخ مثبت است. زیرا این رویاهایی که از تاریک ترین و ژرف ترین قسمت «من» یا ضمیر انسان نشأت می گیرند، آدمی را ودار می کنند تا بطور دقیق تر و صریحتری با خود رو به رو شود و به این علت است که رویا را «آئینه روح» نامیده اند، چه بسا که این آینه صاحب خود را دچار وحشت و هراس می سازد و او را به لرزه می افکند، چرا که بطور واضح تمایلات سرکوفته و عقده ها و ضعف ها و شکست ها و غصه های او را در خود منعکس می سازد و پیش روی وجدان وی به تصویر می کشد.

شاید در این حال به خود بگوئیم این خورده گیری و انتقاد چه فایده دارد، ولی مگر نه اینکه زیبائی باطنی و اوج کمال انسان از آن زمان آغاز می شود که بتواند خود را همان طور که هست ببیند و بشناسد و به معرفت نفس برسد.

از آن گذشته بعضی از رویاها به انسان امکان می دهد تا اقدامات احتیاطی لازم را برای اجتناب از مخاطراتی که پیش رو دارد انجام دهد و چون ضمیر باطن به نیروهای عقل و درایت ذهنی از وقوع خطر آگاه گشته صاحب خود را با کمک رویا از وقوع آن آگاه می سازد و موضوع را به ضمیر خود آگاه منتقل می سازد.

خواب هم به نوبه خود از اسرار روح پرده برداشته است

از مسائلی که درباره استقلال روح در میان اقوام مختلف هزاران سال روی آن بحث شده موضوع خواب و خواب دیدن است که این امر برای عموم افراد بشر از اول خلقت تا کنون بدون هیچگونه دلیل و برهانی اتفاق افتاده و بعداً هم آنان که هنوز به دنیا نیامده اند از این موهبت برخوردارند و از این جهت هر کس می تواند به خوبی دریابد که غیر از بدن مادی که دارد با یک عالم نامرئی پیوستگی دارد که آنرا در لسان ما «روح» می نامند و در واقع برای آنکه درباره ی شناخت روح حجت به اهل عالم تمام شده باشد، خدایتعالی به عنوان خواب این نامرئی را موقتاً از بدن جدا کرده تا خلق بدانند اصل خلقت آنها بر این امر استوار است که جاوید و برقرار می باشد و آن به خودی خود استقلال دارد، چون همانطور که می دانید بعضی اوقات انسان در عالم خواب صحنه ها و عوالم هیجان انگیزی را مشاهده می کند و در روی زمین به سیر و سیاحت مکانهائی می رود که حتی در عالم بیداری هم آنجا راندیده، بلکه گاهی در اوج آسمانها و در کرات دیگر پرواز می کند که یقین حاصل می نماید نیروی مرموزی در خود او نهفته است که آن مراتب را طی می کند (و آن همان روح است) والا جسد که روی تختخواب آرمیده است.

پس همین مسئله رویا می باشد که از دیر زمانی پرده از اسرار روح برداشته است، و آنچه که در رابطه با همین معنا بعضی از کارشناسان روحی گفته اند: چنین است که روح انسان دو نوع افعال و ادراک دارد، نوعی بوسیله بدن و قوای ظاهری و نوع دیگر ادراکات و عوالم خارجی که بدون وسایل  و واسطه است و هر گاه که ارتباط جسمی او موقتاً با بدن قطع می شود فعالیت او بیشتر و سریعتر می گردد و این موضوع رامی توان بوضوح در هنگام خواب و رویا بررسی کرد، چون هنگام بیداری که روح ما از دیدن و شنیدن وقوای ظاهره دیگر بدن بهره مند است، ببیند در هنگام خواب چگونه با فاصله های زیاد سرعت به اینطرف و آنطرف گرفته و در آن واحد دیدنیها را می بیند وشنیدنیها را می شنود و فعالیت های خود را به سرعت انجام می دهد که حقاً باید گفت: و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً.

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 ساعت: 0:58