فرازهایی از علم الارواح و معاد16 | بلاگ

فرازهایی از علم الارواح و معاد16

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

فرازهایی از علم الارواح و معاد

تهیه، تدوین، تنظیم:

دکتر جهاندار مهر افشا

فصل اول

اصالت روح

قسمت  هجدهم

علمی به نام «اسپری تیسم»!

اسپری تیسم، علمی است که هم اکنون از طریق تجربه و آزمایش در مسئله روح بوجود آمده و باب ارتباط و مکالمه با ارواح را گشوده است.

همانطور که بعضی از دانشمندان علم روحی می گویند: اسپریتیسم تعلیمات ارواح عالیه را که موید تقویت مبانی دینی و راه اصلاح و رستگاری است از روی کمال صحت و صداقت بما می رساند و حقایق را بر ما آشکار می سازد و بر خرافات قلم محو می کشد و بشریت را برای صلح وسلامت رهبری می کند.

در کتاب «عالم پس از مرگ»، نگارش یکی از دانشمندان روح شناس فرانسوی به نام «لئون دنی» آمده است: آئین اسپری تیسم که در اواسط قرن نوزدهم از این راه بوجود آمد، دانشی است علمی و تجربی و فلسفی و اخلاقی که مدار عالم زندگی را بر اساس خرد و بررسی علت و معلول، دانسته و این اصول را تجزیه و تحلیل می نماید، ما را به اسرار زندگی فضائی و حیات واپسین آشنا می سازد، وضع و حالت انسان در جهان هستی و طبیعت دوگانه جسمانی و روحانی او را مشخص می دارد، افق های نامحدودی در برابر بینش ما می گشاید و با ادله محکم و با آزمایشهای علمی بقاء و حیات روح را به ثبوت می رساند و به ما امکان می دهد که با طریقه و شرایط معلومه با ارواح عزیزان و دوستان خود که آنهار ا بغلط مرده می پنداریم ارتباط یافته با آنها مکالمه و ازتعلیمات و پندهای مفید آنان برای خیر و صلاح خودمان استفاده کنیم.

اسپریتیسم آئین تهذیب اخلاق و آرایش دهنده ی سیرت آدمی است، دستورهای آن با مقررات نظام آفرینش و قانون عالی و لایتغیر ربانی مطابقت دارد، مردم جهان را بداشتن روش واخلاق پسندیده و دوستی و یگانگی و اتحاد و برادری ترغیب و تشویق می کند، هدف والای آن خداشناسی و هدایت افکار به لزوم پرستش و ستایش ذات پاک واجب الوجود و ایجاد حس نیکوکاری در قلوب افراد و ترقی سطح دانش و معرفت و توسعه ی فکری و بینش آدمیان است که دل و روح خود را پاک و بی آلایش ساخته متوجه عالم معنوی شوند.

اسپریتیسم که متکی به منطق و متدهای تجربی است هدف و منظور آن هدایت خلق و ترغیب آنها به کارهای نیک برای درک سعادت و نیکبختی است، در قلوب افراد اطمینان و آرامشی بوجود می آورد که آزمایشهای دهر را با قوت قلب و رضای خاطر به آخر رسانند، آدمیان را به انصاف و عدالت و برادری و کسب دانش و ترقی فکر تشویق می نماید و قصه و مرامی جز تزکیه نفس آنها ندارد.

در کتاب «انسان روح است نه جسد» اسپری تیسم را از بعد دیگری مورد بررسی قرار داده و این کلمه را با این لفظ چنین تعبیر می نماید که معنای آن مستقیماً اشاره به ارتباط با جهان غیر مرئی است که آن یکی از فروعات اصل عمومی «علم روح» می باشد.

ولی بعضی از نویسندگان «عرب صفت» تحضیر و یا استحضار ارواح را به این علم اطلاق کرده اند در صورتی که کلمه اسپری تیسم یا «اسپریتیزم» هم در لغت بیگانه دیده می شود، لیکن اطلاق این دو کلمه (احضار و یا اسپری تیسم) به این علم درست نیست، زیرا معنای این کلمات این است که روح در برابر اراده انسان تسلیم می شود، چون معنای احضار حاکی از آنست که احضار شده مطیع اراده احضار کننده است در صورتی که واقعیت امر چنین نیست زیرا به روح نمی توان امر کرد و هیچ انسان عاقلی نمی تواند تصور کند که به ارواح تسلط و حکومت دارد، و ارتباط مدیومها هم این مسئله را ثابت نمی کند، زیرا عمل مدیوم عملی است که تسلیم و مربوط شدن با یک نیروی نامرئی را می رساند که می خواهد آن نیروی نامرئی از طریق تسلط روح مدیوم خود را برای حضار ظاهر سازد، پس اعمال قدرت و یا تحمیل از جانب روح است نه از سوی رابطین به ارواح.

استاد محقق آیت الله مکارم شیرازی در کتاب خود به نام «ارتباط با ارواح» تحت عنوان «علمی به نام اسپری تیسم» آورده است: تماس با ارواح بصورت «علمی» نه (بصورت سرگرمی غلط و عامیانه میز گرد که فاقد هر گونه ارزش علمی و تحقیقی است) از جهات گوناگونی قابل مطالعه می باشد.

در این زمینه کتابها و رساله های فراوانی وسیله دانشمندان شرق و غرب نگاشته شده و صفحات زیادی از بعضی دائره المعارف های علمی را به خود اختصاص داده است.

دانشمندان این فن یعنی کسانی که دور از جنجالهای تبلیغاتی، سالیان دراز در این راه کوشیده اند اظهار می دارند که توانسته اند با مجاهداتهای پی گیر و آزمایشهای فراوان پرده از روی گوشه ای از جهان مزمور و ناشناخته ارواح بردارند و کارهای خارق عادت و حیرت انگیزی را که بوسیله آنها انجام می شود از نزدیک مشاهده نمایند.

نویسنده دایره المعارف قرن بیستم که از محققان عصرما محسوب می شود در جلد چهارم کتاب خود درباره «روح» جدولی از نام دانشمندان مشهور که به واقعیت این علم اعتراف کرده اند ارائه می دهد. این جدول نام 47 نفر از دانشمندان بزرگ فرانسه، انگلستان، ایتالیا، آلمان و امریکا را ذکر می کند، ازجمله دومرگان (رئیس جمعیت ریاضی دانان انگلستان)، ویلیام کروکس (رئیس انجمن سلطنتی بریطانیا)، روسل والاس (بزرگترین فیزیولوژیست انگلستان در عصر خود)، فارلی رئیس مهندسی کمپانیهای تلگراف، اکسون استاد دانشگاه «اکسفورد»، کامیل فلاماریون دانشمند فلکی و ریاضی دان معروف فرانسه، ویکتور هوگو نویسنده معروف و دانشمند فرانسوی لمبررزو یکی از مشهورترین دانشمندان جرم شناسی، هیزلوپ استاد دانشمند امریکائی، لورد با لفور سیاستمدار مشهور انگلیس و جمعی دیگر از معاریف علمی و ادبی و سیاسی قرون اخیر را نام می برد، سپس تصریح می کند که نام این عده چهل و هفت نفری را از میان هزاران نفر که به نام دانشمند و محقق در این رشته کار کرده اند انتخاب نموده است؛ او در مشاهدات آنها را در مورد تأیید این علم نقل می کند، و نیز گواهی جمعیت های متعددی را که به خاطر تحقیق درباره مسئله روح و تماس با ارواح و خارق عاداتی که به آنها نسبت می دهند مورد بررسی قرار می دهد، سپس این موضوع را بعنوان یک واقعیت غیر قابل انکار مورد تأیید نموده و کوشش دانشمندان را در این راه به خوبی پذیرفته است.

استاد محقق آیت الله مکارم شیرازی در این مورد چنین ادامه می دهد: اینجا بد نیست قسمتی از مباحثی را که نویسنده معروف کتاب «علی اطلال المذهب المادی» در این زمینه آورده است در فرازهای کوتاهی از نظر خوانندگان بگذرانیم.

همچنانکه می گوید: طرفداران اسپری تیسم و دانشمندان این فن معتقدند که «روح با فنای جسم و بدن هرگز فانی نمی شود» و با جسم شفاف و لطیفی که دارد، همان جسم شفاف و لطیفی که مافوق مواد این جهان است و قوانین جهان ماده بر آن حکومت نمی کند به حیات خود ادامه دهد و لذا می توان بوسیله افرادی که دارای استعداد خاصی هستند با ارواح مکالمه نمود بلکه می توان آنها را دید.

Image result for ‫تصوير متحرك ارواح‬‎

روح می تواند بوسیله مدیوم (واسطه ارتباط) و با زبان او به لغاتی سخن بگوید که شخص مدیوم بکلی از آن بیخبر است، و نیز می تواند بسیاری از اسرار علم و فلسفه و مسائل پیچیده ریاضی که مدیوم و شنوندگان بکلی  از آن بی اطلاعند بازگو کند، حتی ممکن است در حالیکه چشمان واسطه را کاملاً بسته اند با دست او نامه های متعدد و صفحات بسیاری را بنویسد.

خلاصه روح می تواند خارق عادات عجیبی از خود نشان دهد که انجام آن با وسائل مادی و عادی امکان پذیر نیست، حتی گاهی روح خود را به همه حاضران نشان می دهد و اجسام را بدون اینکه دست به آن بزند حرکت می دهد.

قابل توجه اینکه دانشمندان این فن برای اینکه هر گونه احتمال تقلب و دخالت مرموز «مدیوم» را در انجام اینگونه خارق عادات از میان ببرند و جای تردید در استناد این امور به ارواح باقی نماند، شخص واسطه  را (مدیوم را) محکوم به صندلی خود می بندند، حتی گاهی او را در یک قفس آهنین محبوس می سازند، درب اطاقی را که در آن آزمایش صورت می گیرد قفل می کنند و سیمهای الکتریکی به دست واسطه وصل می کنند تا هر گونه حرکتی را هر قدر ضعیف و سریع باشد دریابند و از مجموع این امور اطمینان پیدا کنند که این اعمال مربوط به ارواح است «نه شخص واسطه».

سپس دانشمندان در این اندیشه فرو رفته اند که این خوارق عادات عجیب و حیرت انگیز را چگونه می توان تفسیر نمود، آیا راهی برای تفسیر آنها جز اعتقاد بوجود ارواح فعال هست؟! آیا واسطه ها از طریق یک نوع غش و تدلیس و خدعه و نیرنگ و تردستی های مخصوص این اعمال را انجام می دهند؟ و یا بوسیله آلات و ابزار مخفی و دقیقی قادر به انجام این امور هستند؟

یا اینکه آیا از طریق تلقین و صحنه سازیهای مخصوص می توانند در افکار حاضران تصرف نموده و به آنها وانمود کنند که چنین حوادثی رخ داده در حالیکه هیچ یک از اینها در خارج بوقوع نپیوسته است؟

یا اینکه آیا از طریق تلقین و صحنه سازیهای مخصوص می توانند در افکار حاضران تصرف نموده و به آنها وانمود کنند که چنین حوادثی رخ داده در حالیکه هیچ یک از اینها در خارج بوقوع نپیوسته است؟

دانشمندان و محققان دیر باوری که در جلسات علمی مزبور شرکت داشته اند صریحاً اعتراف دارندکه این خوارق عادات و اعمال عجیب را به هیچیک از امور بالا جز فعالیت ارواح نمی توان استناد داد، زیرا آنها همه گونه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تردیستیهای واسطه یا استفاده از ابزار مرموز به عمل آورده اند و آنها کسانی نبوده اند که به این آسانی تحت تأثیر تلقین ها قرار گیرند.

آنها می گویند ما بارها این مسئله را در طی ماه های متوالی آزمایش نموده ایم و راه همه ی احتمالات را بسته ایم و از نظر علمی وجود این امور حیرت انگیز تفسیری جز وجود ارواح و فعالیت آنها نمی تواند داشته باشد.

ادامه دارد.....

 

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت: 15:02